O školce

ThumbnailNaše mateřská škola se nachází v klidné části Uhříněvsi nedaleko centra. MŠ se skládá z 10 tříd s celkovou kapacitou 280 dětí. Původní 4 třídy - Sluníčka, Kytičky, Motýlci a Berušky byly otevřeny v roce 1980. V roce 2003 se MŠ přístavbou rozšířila o třídy Veverky a Koťata. Po dalších pěti letech byla postavena nová budova se třídami Rybičky a Žabky, velkou jídelnou a tělocvičnou. Dostavba další budovy, kde se nacházejí třídy Ptáčci a Včelky skončila v roce 2011. Každá třída má svou vlastní hernu, šatnu a sociální zařízení.

Stravu do MŠ dodává firma Scolarest – zařízení školního stravování spol. s r.o. K výdeji stravy slouží tři výdejny v prostorách mateřské školy.

Při pobytu venku využíváme školní zahradu o rozloze 3 000 m² s pískovišti a herními prvky (skluzavky, pružinové i vahadlové houpačky, dětské domečky, dřevěný hrad atd.).