Kroužky 2019/20

Na kroužky se přihlašujte dle pokynů na plakátech, tj. u lektorů nebo v jednotlivých třídách na nástěnkách.

INFORMACE KE KROUŽKŮM

Naše mateřská škola je poskytovatelem pronájmu tělocvičen ke kroužkům.

Organizací se jednotliví lektoři přizpůsobí potřebám a Vnitřnímu řádu školy tak, aby nebyl narušen.

Veškeré další kroky lektorů /forma plateb, převádění dětí ze tříd ,omlouvání dětí, forma vracení plateb , za neuskutečněné lekce/  je vždy v kompetenci lektorů.