Důležité informace

Škola přijímá děti pouze na celodenní docházku do výše kapacity školy 280 dětí.

Provozní doba školky 6:30 - 17:00
Vyzvedávání po obědě 12:30 - 13:00

 

Platby
Platba za školné
je splatná vždy do 15. dne v aktuálním měsíci 720 Kč (mimo předškoláků, ti neplatí).
číslo účtu: 19-289561369/0800
variabilní symbol (VS): číslo dítěte , specifický symbol : 11 ( totožný pro všechny děti)                                                                                                                               

 

 

 

Platba za stravné se platí zálohově a je splatné vždy do 28. dne měsíce předcházejícího.
Cena stravného je 858 Kč na každý měsíc. (10 plateb/rok bez 6. a 7. měsíce)
číslo účtu: 19-289561369/0800
variabilní symbol (VS): číslo dítěte , specifický symbol: 10 (totožný pro všechny děti)                                                                                                                                 

do zprávy pro příjemce zapsat jméno dítěte a třídu

Pokud stravné nebude opakovaně uhrazeno, je to důvod pro vyřazení z docházky vašeho dítěte z MŠ.

Vyúčtování stravného se provádí pololetně, přeplatky se vrací pouze na účet. Stravné zpracovává pí. uč. Korandová (třída Koťata).

 

 

Omluva docházky
Vážení rodiče, žádáme hlásit důvod nepřítomnosti při omlouvání Vašeho dítěte u paní správcové:
Ivana Jakubcová
mob.tel. 725 044 409    tel. 267 711 138
email:  spravce@msuhrineves.cz

Nepožadujte prosím informace o provozu MŠ!

 

Omlouvání stravy
Vzhledem k nařízení dodavatele stravy ALMED SERVIS s.r.o. se sídlem Škvorec a po projednání dne 9.9.2016 je nutné:


1. omlouvat nepřítomnost dítěte den předem do 7:40 hod. (nebude-li dítě přítomno ve čtvrtek, omlouvat i odpolední svačiny již ve středu, na pondělí pak v pátek)
2. rodiče si mohou s nádobou na stravu, pouze 1. den, docházet v době výdeje oběda 12:00-12:30 hod. do výdejny ve svém pavilonu (týká se pouze 1. neomluveného dne)
3. ostatní neomluvené dny musíte vždy uhradit v plné výši!

Parkování kol a koloběžek
Pro parkování dětských kol a koloběžek jsou určené stojany nalevo od vstupní brány. Před jejich využíváním je nutné si vyžádat od ředitelky MŠ parkovací kartu.
 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU  2018/2019

 

    Mateřská škola Za Nadýmačem, Za Nadýmačem 927/3, Praha 10

                                  Organizace školního roku 2018/2019

 

Provoz MŠ od 3.9. 2018 do 28.6. 2019

Omezení provozu

 • V  době prázdnin 
  • podzimních  29.-30.10. 2018
  • pololetních 1.2. 2019
  • jarních 18.2.-24.2. 2019
  • velikonočních 18.4. 2019

 (dne 19.4 a 22.4. 2019 mateřská škola uzavřena-státní svátek)

MŠ uzavřena

 • V době vánočních prázdnin  od 22.12. 2018 do 2.1. 2019

Nástup do MŠ  ve čtvrtek  3.1. 2019.

 • V době hlavních (letních) prázdnin bude MŠ otevřena v době prázdninového provozu. Termíny prázdninového provozu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem, nejdéle však do ledna 2019.   

Řádný zápis do MŠ Za Nadýmačem pro školní rok 2019/2020

 se bude konat 13.5. a 14.5. 2019 v budově tříd Rybičky a Žabky od 13,00 – 17,00hod.  

Prázdninový provoz

 • Termíny prázdninového provozu stanoví ředitelka školy po projednání se zřizovatelem, nejdéle však do ledna 2019.                                                       

 

V Praze dne 07.09.2018                                                               Lenka Štěpánková                                    

                                                                                                          ředitelka školy