Důležité informace

Škola přijímá děti pouze na celodenní docházku do výše kapacity školy 280 dětí.

Provozní doba školky 6:30 - 17:00
Ranní příchod 6:30 - 8:30
Vyzvedávání po obědě 12:30 - 13:00
Vyzvedávání odpoledne 15:00 - 16:45 (v 17:00 se zavírá branka areálu MŠ)

V zájmu bezpečnosti Vašich dětí žádáme o důsledné zavírání branky mimo shora uvedené časy.

 

Platby
Platba za školné
je splatná vždy do 15. dne v aktuálním měsíci 500 Kč (mimo předškoláků, ti neplatí).
číslo účtu: 19-289561369/0800
variabilní symbol (VS): číslo dítěte , specifický symbol : 11 ( totožný pro všechny děti)                                                                                                                               


Platba za stravné se platí zálohově a je splatné vždy do 28. dne měsíce předcházejícího.
Cena stravného je 858 Kč na každý měsíc. (10 plateb/rok bez 6. a 7. měsíce)
číslo účtu: 19-289561369/0800
variabilní symbol (VS): číslo dítěte , specifický symbol: 10 (totožný pro všechny děti)
do zprávy pro příjemce zapsat jméno dítěte a třídu


Pokud stravné nebude opakovaně uhrazeno, je to důvod pro vyřazení z docházky vašeho dítěte z MŠ.

Vyúčtování stravného se provádí pololetně, přeplatky se vrací pouze na účet. Stravné zpracovává pí. uč. Korandová (třída Koťata).

 

Omluva z docházky
Vážení rodiče, žádáme hlásit důvod nepřítomnosti při omlouvání Vašeho dítěte u paní správcové:
Ivana Jakubcová
mob.tel. 725 044 409    tel. 267 711 138
email:  spravce@msuhrineves.cz

Nepožadujte prosím informace o provozu MŠ!

 

Omlouvání stravy
Vzhledem k nařízení dodavatele stravy ALMED SERVIS s.r.o. se sídlem Škvorec a po projednání dne 9.9.2016 je nutné:


1. omlouvat nepřítomnost dítěte den předem do 7:40 hod. (nebude-li dítě přítomno ve čtvrtek, omlouvat i odpolední svačiny již ve středu, na pondělí pak v pátek)
2. rodiče si mohou s nádobou na stravu, pouze 1. den, docházet v době výdeje oběda 12:00-12:30 hod. do výdejny ve svém pavilonu (týká se pouze 1. neomluveného dne)
3. ostatní neomluvené dny musíte vždy uhradit v plné výši!


Parkování kol a koloběžek

Pro parkování dětských kol a koloběžek jsou určené stojany nalevo od vstupní brány. Před jejich využíváním je nutné si vyžádat od ředitelky MŠ parkovací kartu.